Hastalıklar

Kas Erimesi( Sarkopeni)

Sarkopeni diğer bir adıyla kas erimesi yaşlanmayla beraber gitgide artan bir şekilde kas kütlesinin ve fonksiyonlarının kaybıdır.             Sarkopeni genellikle yaşlılarda önemli bir sorun olmakla birlikte, genç bireylerde de beslenme bozukluğu, kanser gibi bazı hastalıklarla beraber; hareketsizlik, yatağa bağımlı olma, kasları kullanmama gibi durumlarda da görülebilir. Bu nedenle, daha genç yaş grubunda görüldüğünde de tedavi… Okumaya devam et Kas Erimesi( Sarkopeni)

Hastalıklar

Safra Kesesi Hastalıkları

Yaşlanmayla birlikte sindirim sisteminde bazı değişiklikler meydana gelir ve bu değişikler neticesinde bazı hastalıklar oluşabilir. ( Sindirim sisteminde meydana gelen değişiklikler için tıklayınız. )Safra kesesi hastalıkları sindirim sistemiyle alakalı olan hastalıklardır.  Safra kesesi vücudumuzda 7-10 cm boyunda olan ve safra sıvısının geçici olarak depolanmasını sağlayan organımızdır. Safra sıvısı daha sonra onikiparmak bağırsağına yani ince bağırsağa… Okumaya devam et Safra Kesesi Hastalıkları

Hastalıklar

Kanser

Kanser kısaca hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu oluşan, yakındaki ve uzaktaki başka organlara da yayılarak kişiyi kısa zamanda ölüme götürebilen bir hastalıktır.  Normal vücut hücreleri bazı etmenler sonucu anormal çoğalmaya başlar ve anormal çoğalan hücre bir tümöre dönüşür. Tümörün kan dolaşımından beslenmesi sonucu tümör daha fazla büyür. İlerleyen aşamalarda tümör kan dolaşımı sistemi ile… Okumaya devam et Kanser

Polifarmasi

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler

Farmakodinami; organizmaya alınan bir ilacın, belli bir zaman içerisinde etkisinin ya da etkinliğinin şekli, gücü ve süresinin incelenmesidir. Her ilaç her bireyde etkisini farklı şekilde gösterebilir. İlaçların oluşturacağı etkinin çabukluğu, süresi, şiddeti çeşitli faktörler tarafından etkilenerek değişim gösterebilir. İlacın veriliş yolu ve şekliİlacın veriliş zamanıVücut ağırlığıCinsiyetGenetik faktörlerEliminasyon organlarının hastalıklarıDiğer ilaçların vücutta bulunmasıTolerans İlacın veriliş yolu… Okumaya devam et İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler

Serbest Zaman Etkinlikleri, Yaşlı, Yaşlanma ve Yaşlılık Kavramları

Yaşlı Bireylerde Serbest Zaman Etkinlikleri

            Yaşlı bireyler iş hayatlarından emekli olduklarında fazlasıyla boş zamana sahip olmaya başlarlar. Bireylerin bu boş zamanları verimli bir şekilde geçirmek için kendilerine alışkanlık edinecekleri uğraşlar bulmaları gerekir. Bu uğraşları genel bir şemsiye kavram altında toplamak istersek bu uğraşlara ‘serbest zaman etkinlikleri’ demek doğru olur.             Yaşlı bireylerin kendilerine serbest zaman etkinlikleri edinmelerinin yaşlı bireylerin… Okumaya devam et Yaşlı Bireylerde Serbest Zaman Etkinlikleri

Hastalıklar

Kırılganlık

İngilizce kaynaklarda ‘Frailty’ olarak ele alınan durumu uzmanlar Türkçeye 2 farklı şekilde çevirmişlerdir. Bazı kaynaklar ‘kırılgan yaşlı’ kavramını kullanırken bazı kaynaklar ise ‘narin yaşlı’ kavramını kullanmaktadır. Yaşlanma sonucu oluşan bedensel ve ruhsal değişiklikler herkeste aynı düzeyde olmaz. Kırılganlık yaş aldıkça strese cevabın ve dayanıklılığın azalmasıdır. Yaşlı bireylerde kırılganlık önemlidir çünkü kırılganlığı olan yaşlı bireylerin hastalıklarının… Okumaya devam et Kırılganlık

Hastalıklar

Yaşlılıkta Ağrı

            Ağrı kavramına toplumun bakışı ağrı durumunun olağan ve basit olduğu şeklinde olsa da ağrı normal olmayan bir durum sonucu meydana gelen son derece karmaşık bir durumdur. Yaşlanma ile ağrının olağanlaşması görüşü toplum tarafından doğru bilinen yanlışlar arasındadır ve yaşla beraber ağrı sıklığı artsa da yaşlı bireyler daha az ağrı bildiriminde bulunurlar bunun sebebi yaşlı… Okumaya devam et Yaşlılıkta Ağrı

Yaşlanma ve Sosyal Hizmet

Yaşlı Bireylere Sunulan Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Yaşlılara Sundukları Hizmetler Sosyal hizmet uzmanları eğitimleri gereği yaşlı sorunlarının tespitinde öncü rol oynarlar. Yaşlılara yönelik hizmet veren kurumların personelleri arasında önemli bir yere sahiptirler. Sosyal hizmet uzmanlarının yaşlılara sundukları hizmetlerden bazıları şunlardır; Aracılık hizmeti; Bazı yaşlılar iletişim ve ulaşım zorlukları yaşarken kimileri de bu hakları talep etmekte isteksiz davranabilmektedirler. Bu yüzden… Okumaya devam et Yaşlı Bireylere Sunulan Sosyal Hizmetler

Yaşlanma ve Sosyal Hizmet

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet

Temelinde insan hakları ve sosyal hizmet ilkelerinin yer aldığı sosyal hizmet; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumların sosyal işlevselliklerinin sağlanmasını, karşı karşıya kaldıkları sorunlar ile baş edebilme kapasitelerinin geliştirilmesini ve çevresel koşulların gereksinimleri karşılayacak şekilde düzenlenmesini amaçlamaktadır. Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler de yaşlıların sosyal çevresi içerisinde karşı karşıya kaldıkları sorunların, problemlerin çözülmesi ya da en aza… Okumaya devam et Yaşlılık ve Sosyal Hizmet

Gerontoloji

Geronteknoloji

            Geronteknoloji terimi gerontoloji ve teknoloji kavramlarının birleşiminden doğmuş bir terimdir. Basit söylemde geronteknoloji, yaşlı bireylerin mutlak faydası için teknolojinin nimetlerinin kullanıldığı yeni bir alandır. Geronteknoloji birçok özel yardımcı ekipman ve teknolojik destek yardımı ile yaşlanmayla azalan duyusal ve algısal kayıpların, kuvvet ve hareket kayıplarının telafi edilebileceği görüşünden hareketle yaşlıların kullanacağı birçok araç-gereç ve teknolojik… Okumaya devam et Geronteknoloji