Yaşlanma ve Sosyal Hizmet

Yaşlı Bireylere Sunulan Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Yaşlılara Sundukları Hizmetler Sosyal hizmet uzmanları eğitimleri gereği yaşlı sorunlarının tespitinde öncü rol oynarlar. Yaşlılara yönelik hizmet veren kurumların personelleri arasında önemli bir yere sahiptirler. Sosyal hizmet uzmanlarının yaşlılara sundukları hizmetlerden bazıları şunlardır; Aracılık hizmeti; Bazı yaşlılar iletişim ve ulaşım zorlukları yaşarken kimileri de bu hakları talep etmekte isteksiz davranabilmektedirler. Bu yüzden… Okumaya devam et Yaşlı Bireylere Sunulan Sosyal Hizmetler

Yaşlanma ve Sosyal Hizmet

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet

Temelinde insan hakları ve sosyal hizmet ilkelerinin yer aldığı sosyal hizmet; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumların sosyal işlevselliklerinin sağlanmasını, karşı karşıya kaldıkları sorunlar ile baş edebilme kapasitelerinin geliştirilmesini ve çevresel koşulların gereksinimleri karşılayacak şekilde düzenlenmesini amaçlamaktadır. Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler de yaşlıların sosyal çevresi içerisinde karşı karşıya kaldıkları sorunların, problemlerin çözülmesi ya da en aza… Okumaya devam et Yaşlılık ve Sosyal Hizmet