Gerontoloji

Geronteknoloji

            Geronteknoloji terimi gerontoloji ve teknoloji kavramlarının birleşiminden doğmuş bir terimdir. Basit söylemde geronteknoloji, yaşlı bireylerin mutlak faydası için teknolojinin nimetlerinin kullanıldığı yeni bir alandır. Geronteknoloji birçok özel yardımcı ekipman ve teknolojik destek yardımı ile yaşlanmayla azalan duyusal ve algısal kayıpların, kuvvet ve hareket kayıplarının telafi edilebileceği görüşünden hareketle yaşlıların kullanacağı birçok araç-gereç ve teknolojik… Okumaya devam et Geronteknoloji

Gerontoloji

Gerontolog Yemini

Gerontolog mesleği üyelerine katıldığım şu anda, bütün hocalarımın ve sizlerin şahitliğinde; Gerontolog olarak mesleğimi mesleğimden elde ettiğim konumumu ve yetkilerimi daima insanların ve toplumun iyiliği için kullanacağıma,Mesleğimi icra ederken din, ırk, sınıf ve cinsiyet ayrımı yapmayacağıma, Gerontolog mesleğinin onur ve ülküsünü sürdüreceğime, Gerontolog mesleğimle ile ilgili bilgilerimi geliştireceğime, Bilgilerimi meslektaşlarımla paylaşacağıma, İnsanın doğumdan ölüme kadar… Okumaya devam et Gerontolog Yemini

Gerontoloji

Gerontolog Kimdir?

Gerontolog 2015 yılından beri yasal olarak koruma altına alınmış mesleki bir unvandır. Mesleki Yeterlilik Kurumu’na göre “Gerontolog, iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve çevre korumaya yönelik önlemleri alarak; iş organizasyonu yapan, gerontolojik uygulama/hizmetleri konumlandıran, girişimleri başlatan, gerontolojik uygulama/hizmetlerin etkililik ve verimlilik değerlendirmesini yapan, alanında vaka yöneticiliği yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.” (MYK… Okumaya devam et Gerontolog Kimdir?

Gerontoloji

Gerontoloji

Gerontoloji Nasıl Ortaya Çıktı? Ülkemizde toplam nüfusun artışı, mortalite (ölüm) hızının azalması ve doğum hızının azalması sonucu ülkemiz gitgide yaşlanmaktadır. Bu değişimler ülkemizi ‘Gelişmekte Olan Ülkeler’ kategorisine sokmuştur. Nüfusumuzun bugün yaklaşık %9’unu ve 2050’de ise %30’unu 60+ kuşağının meydana getireceği görüşü Gerontoloji biliminin ülkemizde meydana çıkmasına vesile olmuştur. Gerontoloji Nedir? Gerontoloji, yaşlanma ve yaşlılığın bedensel,… Okumaya devam et Gerontoloji